PŘÍPRAVNÝ KURS FYZIKA 2019
C – pondělí 16:45–18:15