PŘÍPRAVNÝ KURS FYZIKA 2019
B – pondělí 18:30–20:00