Obsah kurzu

Obsahem kurzu jsou základní znalosti o práci s informacemi při poskytování zdravotních služeb, zásady práce s osobními údaji a jejich ochrany.

Výstupy kurzu

Absolvent kurzu získá základní informace o vedení zdravotnické dokumentace, seznámí se s legislativními východisky, s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb směrem k vedení zdravotnické dokumentace. Dále se seznámí s povinnostmi a právy při práci o s osobními údaji a principy jejich ochrany.

Forma kurzu

Kurz je pouze distanční.

Pořádající instituce

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85, 100 05 Praha 10

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lékaři, zubní lékař, lékárníci - zaměstnanci (ne provozovatelé zdravotnických zařízení, soukromí lékaři, vedoucí pracovníci). Dále zdravotničtí pracovníci nelékaři - sestry, laboranti a další.

Podmínky pro absolvování kurzu

Podmínkou pro absolvování kurzu je splnění závěrečného testu na minimálně 80%

Potvrzení o splnění kurzu

Certifikát bude poskytnut pořádající institucí

Cena kurzu, přihlášení a zápis do kurzu

Tyto informace naleznete na stránkách pořádající instituce